Áp suất phun và kiểm tra nứt bề mặt trên moldex3d

Áp suất phun và kiểm tra nứt bề mặt trên moldex3d

Xem áp suất ti thời điểm áp suất phun lớn nhất thì áp suất tác dụng vào mặt trên sản phm là bao nhiêu, hiện tượng nứt.

1.    Áp suất thường lớn nhất tại thời điểm chuyển giao giữa Filling và Packing (VP-switch), nên có thể chọn time step tại thời điểm VP-switch để xem phân bố áp suất 

kiểm tra nứt bề mặt trên moldex3d

Hoặc có thế đặt “Sensor node” tại các vị trí cần đo (ở Designer), sau khi chạy phân tích thì có thể biết giá trị cụ thể tại các điểm này .

 

2.    Về nguyên nhân vết nứt, có thể kiểm tra các kết quả sau để biết:

2.1.        Kiểm tra lại điều kiện ép (tốc độ và áp suất phun), nếu có sự thay đổi đột ngột các giá trị này hoặc giá trị quá cao cũng là 1 nguyên nhân.

2.2.        Kiểm tra kết quả Shear Stress, Shear Rate. Nếu giá trị này tại khe có hiện tượng nứt quá cao vượt ngưỡng giá trị giới hạn của vật liệu (Có thể xem giá trị tham khảo tại đây: http://support.moldex3d.com/r15/en/analysissetup_prepareanalysis_materialwizard_generalvalueofpolymerproperties_shearstressandshearrateinformation.html?zoom_highlightsub=shear+and+shear+rate) thì cũng sẽ có thể xuất hiện nứt.

2.3.        Kiểm tra sự co rút thể tích (Volumetric Shrinkage) xem có overpacking không. Nếu giá trị Volumetric Shrinkage là âm thì sản phẩm  sẽ nở ra (expand), giá trị dương là co ngót, lõm vào (shirink), sự co ngót ở rãnh này cũng là một trong những kết quả cần kiểm tra.