Điều khiển Valve Gate trong Moldex3D

Điều khiển Valve Gate trong Moldex3D

Điều khiển Valve Gate: Giải pháp tối ưu cho vấn đề đường hàn và cân bằng dòng chảy trong Moldex3D

 

Valve gate là một trong những thành phần quan trọng trong hệ thống kênh nhựa nóng - hot runner, cũng như hệ thống multi gate. 

Valve gate có thể được tắt, ngăn không cho nhựa nóng chảy vào lòng khuôn hoặc mở ra để giải phóng nhựa chảy vào lòng lõi khuôn dưới các điều khiển nhất định. Tính năng này rất quan trọng vì hệ thống multi gate rất nhạy cảm với các vấn đề cụ thể như đường hàn. Hơn nữa, điều khiển valve gate thích hợp có thể giúp người sử dụng giảm thiểu sự biến thiên mật độ dòng chảy, đây là một nguyên nhân phổ biến gây ra các dấu hiệu về ứng suất hoặc các dấu hiệu có thể xuất hiện như các khuyết tật bề mặt không mong muốn chẳng hạn như độ bóng không đều hoặc có dấu hiệu phản xạ.

Moldex3D cho phép người dùng tự do lựa chọn điều kiện điều khiển cụ thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Ví dụ, thời gian, hoặc kiểm soát vị trí ram có thể được lựa chọn để mở hoặc đóng cửa van. Hơn nữa, chức năng kiểm soát cửa van này không chỉ hỗ trợ giai đoạn điền đầy (Filling) mà còn mô phỏng cả quá trình đóng gói (Packing). Nó cung cấp cho người dùng khả năng kiểm soát toàn diện hệ thống.

Chuẩn bị mô hình lưới cho phân tích điều khiển Valve Gate trong Moldex3D Designer

Bước 1   Trong Designer , trước tiên hãy chuẩn bị một mô hình với một hệ thống kênh nhựa nóng, và chỉ định ID điều khiển cổng van bằng cách sử dụng một trong hai cách sau: 
Lưu ý
 : Trong Moldex3D-Mesh , ID của Valve gate chỉ có thể được chỉ định tronghot runner solid mesh attribute setting ; do đó, người dùng phải tạo lưới cho kênh dẫn nhựa nóng trước.

 Ở Bước 2 trong hình ảnh dưới đây (Trước khi tạo Solid Mesh)   Ở Bước 5 trong hình bên dưới (Sau Thế hệ Mạng Lưới Solid)
 Đặt Valve Gate Control ID khi chỉ định hot runner attribute

 

hot_runner

 1. Nhấp Set Valve Gate
 2. Đặt Valve Gate Control ID

 

valve-gate-control-optimal-solution-for-weld-lines-and-non-uniform-flow-density-2

Lưu ý : Đối với cả hai loại, người sử dụng được khuyến cáo để thiết lập Valve Gate Control ID cho toàn bộ kênh dẫn nhựa nóng. Mô hình lưới cuối cùng giống như dưới đây:

valve-gate-control-optimal


Đặt phân tích cho Valve gate control trong  Moldex3D project

Bước 2 Trong Project , tạo một project mới và chạy, nhập mô hình lưới và hoàn tất các thiết lập phân tích chung. Đối với cài đặt Valve gate control, hãy nhấp vào Cài đặt Nâng cao - Advanced Setting trong Filling/Packing tab  và đi đến  Valve Gate tab.weld-lines-and-non-uniform-flow-density

Bước 3 Thiết lập số điểm kiểm soát -  Control Point cho bao nhiêu hành động mà valve gate sẽ thực hiện tương ứng và chỉ định Hành động mở hoặc đóng cửa van để thực hiện khi đến điểm kiểm soát. Để thực hiện các cài đặt điều khiển khác nhau, hãy thay đổi Type cho mỗi Valve gate ID với 3 tùy chọn điều khiển khác nhau được hỗ trợ: Timing , Flow Front , và Ram Position .

Lưu ý : Chú ý đến Valve Gate ID để đảm bảo các hành động của Valve Gate như đúng kế hoạch; các lựa chọn khác nhau của Type chỉ có thể được chọn cho các Valve Gate ID khác nhau.

Kiểm soát thời gian:

Đặt Giá trị với Đơn vị tính bằng giây để biểu thị thời gian khi hành động được thực hiện. 

Lưu ý : Nếu thời gian điền đầy và thời gian hóa rắn tương ứng với giá trị thời gian của việc kiểm soát cửa van, hành động này có thể được thực hiện trong cả giai đoạn filling và packing; việc kiểm soát trong giai đoạn packing chỉ có thể được thiết lập khi sử dụng Timing type.

valve-gate-id Moldex3D

Flow Front Control :

  • Đặt ID nút Mesh Node để biểu diễn khi hành động được thực hiện. 
    Lưu ý : Điều đó có nghĩa là cửa van sẽ thực hiện hành động sau khi mặt nung tan chảy đến một nút lưới nhất định, và ID của nó có thể thu được bằng cách sử dụng chức năng Chọn .
  • Đặt giá trị bằng đơn vị trong giây để biểu thị thời gian trễ khi tác vụ được thực hiện. 
    Lưu ý: Giá trị thời gian ở đây (thời gian trễ) khác với giá trị thời gian để điều khiển thời gian (thời gian hoạt động).