Dự án chế tạo máy ép CNC - Hệ máy ép viên gốm tự động

Dự án chế tạo máy ép CNC - Hệ máy ép viên gốm tự động

Dự án chế tạo máy ép CNC - Hệ máy ép viên gốm tự động

Hệ máy ép viên gốm tự động

Model:

Hãng sản xuất: BKMech

Xuất xứ: Việt Nam

Năm sản xuất: 2017

Mô tả chi tiết đặc tính kỹ thuật thiết bị

Hệ thống phân phối nguyên liệu tự động

Hệ thống cân tự động

Máy ép viên gốm tự động

(Dự án đang triển khai)