Lắp đặt và chuyển giao máy phay CNC Extron cho khách hàng

Lắp đặt và chuyển giao máy phay CNC Extron cho khách hàng

Lắp đặt và chuyển giao máy phay CNC

Ngày 16/10 đội ngũ kỹ thuật tiến thành chuyển giao máy phay CNC Extron L1060 cho nhà máy  tại Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Quá trình dỡ máy xuống Container

 

máy phay CNC Extron - lắp đặt

 

Chuyển giao máy  phay cnc Extron

Quá trình lắp đặt máy

Máy phay CNC Extron  L1060 -lắp đặt

 

lắp đặt máy CNC extron

 

Lắp đặt hoàn tất quá trình chuyển giao máy phay CNC

 

lắp đặt, chuyển giao máy phay cnc Extron