MÁY CẮT DÂY ARISTECH

Ct dây EDM, CNC là mt trong hai phương pháp (cùng vi phương pháp xung) gia công bng h thng gia công  tia la đin-Electrical excharge machining. V cơ bn phương pháp gia công xung EDM, ZNC và CNC được chia thành các dng sau:

- Gia công xung đnh hình EDM (Die Sinking EDM hay Ram-EDM) dùng đin cc thi

- Gia công vi EDM (Micro EDM)

- Khoan EDM (EDM drilling)

- Máy ly mũi tarô b gãy (Broken Tap Remover)

BKMech phân phi các dòng máy xung EDM ca các hãng chế to máy xung, máy ct dây Đài Loan, trong đó có Aristech(Lien sheng) - Công ty TNHH Cơđin LIEN SHENG được thành lp vào tháng 6 năm 1988. Sn phm chính ca công ty bao gm máy xung EDM và EDM Wire-Cut, cũng như các thiết b ngoi vi tđng, trong đó Z-NC, CNC EDM chiếm 40%, dây EDM chiếm 30% và máy khoan l sâu EDM chiếm 30%. Tham kho các model máy ct dây BKMech phân phi dưới đây: Máy cắt dây CNC CW-70Máy cắt dây CNC CW-50Máy cắt dây CNC CW-40Máy cắt dây CNC CW-10Máy cắt dây CNC DW-45Máy cắt dây CNC DW-35Máy cắt dây CNC DW-35,...