Phần mềm Ansys Workbench

Phần mềm Ansys Workbench

Phần mềm hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực phân tích CAE. ANSYS được ứng dụng trong nhiều ngành như cơ khí, xây dựng, tàu thủy, hàng không.. để mô phỏng và đánh giá chất lượng sản phẩm.

phần mềm ansys

 

Đây là phần mểm gần như mạnh nhất phục vụ việc tính toán kết cấu tĩnh học, động lực học, dòng chảy lỏng, truyền nhiệt, điện kỹ thuật.. và tối ưu hóa kết cấu 3D.