Phần mềm Mastercam

Phần mềm Mastercam

PHẦN MỀM MASTERCAM

Giải pháp chuyên dụng dành cho gia công CAM. MasterCAM hỗ trợ thiết kế 2D, 3D và lập trình gia công tiện, cắt dây, phay 2 trục đến 5 trục..

Phần mềm Mastercam

Phần mềm mastercam

Mastercam là phần mềm CAD/CAM tích hợp được sử dụng rộng rãi ở châu Âu và trên thế giới, đồng thời cũng được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Mastercam có khả năng thiết kế và lập chương trình điều khiển các trung tâm gia công CNC 5 trục, 4 trục, 3 trục, có thể lập trình để gia công tia lửa điện cắt dây, tiện, phay, khoan …