Phân tích CAE sản phẩm nhựa

Phân tích CAE sản phẩm nhựa
 DỊCH VỤ PHÂN TÍCH CAE CHO SẢN PHẨM NHỰA 1. Đặc điểm của phân tích ép phun nhựa trên moldex3d BKMech là nhà phân phối chính thức phần mềm Moldex3D, phần mềm dẫn đầu thế giới về phân tích CAE cho ngành công nghiệp ép phun nhựaPhần mềm Moldex3D có khả năng cho ra các kết quả lỗi sản phẩm nhựa như lỗi...