Phương pháp phân tích trong Moldex3D eDesign

Phương pháp phân tích trong Moldex3D eDesign

BKMech giới thiệu tới bạn đọc Sơ đồ hoạt động của moldex3D eDesign

Thông tin dưới đây được CoreTech System Co., Ltd.. Moldex3D cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích giảng dạy . Đồng thời CoreTech System Co., Ltd. cũng chính là công ty mẹ của công ty Moldex. Moldex3D và Moldex đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước về bản quyền quốc tế, cũng như các luật và hiệp ước về tài sản trí tuệ. Các nội dung này được cung cấp "ĐÚNG THỰC TRẠNG" mà không kèm theo bảo hành dưới bất kì loại nào, kể cả bảo hành minh bạch hay bảo hành ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các loại bảo hành ngầm cho khả năng giao dịch được, tính phù hợp cho một mục tiêu không vi phạm cụ thể nào. Trong một vài phạm vi quyền hạn, không cho phép sự loại trừ các cam kết ngầm, vì thế sự loại trừ trên có thể không áp dung trong trường hợp của bạn. Bản quyền của các tài lieu sau đây được nắm giữ chủ yếu bởi CoreTech System. Nguồn thông tin này nên được nêu rõ trong bất kì tình trường hợp trích dẫn nào. 

Sơ đồ hoạt động của moldex3D eDesign

Sơ đồ hoạt động của moldex3D eDesign

Sơ đồ hoạt động của moldex3D eDesign-BKMech

Sơ đồ hoạt động của moldex3D eDesign-2

Sơ đồ hoạt động của moldex3D eDesign - Project

Sơ đồ hoạt động của moldex3D eDesign - Project

eDesign là phiên bản thấp nhất của phần mềm Moldex3D, chủ yếu phục vụ công tác giảng dạy và phân tích nhựa ép phun các chi tiết, sản phẩm có cấu tạo đơn giản, dạng shell cho kết quả tương đối chính xác với chi phí thấp nhất. Bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu thêm về sản phẩm Moldex3D (hiện đã có phiên bản Moldex3D R16) của chúng tôi và liên hệ để được demo, hỗ trợ tài liệu nghiên cứu, học tập.